Tuesday, January 5, 2016

โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory)

 โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรชื่อดังของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

No comments:

Post a Comment