Friday, January 1, 2016

Madinat Souk หรือ เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์

Madinat Souk หรือ เวนิสแห่งดูไบ เป็นตลาดติดแอร์ ตั้งอยู่ในส่วนซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว คือ Mina Al Salam ของตระกูล Al Maktoum

No comments:

Post a Comment