Wednesday, January 6, 2016

เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)

เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) 
เมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกของริเวียร่าแห่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์

No comments:

Post a Comment