Wednesday, January 6, 2016

Santiago Bernabeu Stadium

Santiago Bernabeu Stadium สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด (Real Madrid C.F.)
อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือช้อปปิ้งย่านถนนแกรนด์เวีย แหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองแมดริด ที่มีร้านค้ามากมาย ตามอัธยาศัย

No comments:

Post a Comment