Sunday, January 3, 2016

วัดอิเฮจิ วัดเก่าแก่ในนิกายเซน

วัดอิเฮจิ วัดเก่าแก่ในนิกายเซน ที่มีชื่อเสียงยาวนานในเรื่องของการฝึกสมาธิแบบเซน สถานที่สาคัญของวัดนี้คือ ห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อ 100 ปีก่อน ทางวัดได้ให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นกว่า 144 ท่าน มาวาดภาพทิวทัศน์ลงบนเพดานในห้องโถงนี้รวมทั้งสิ้น 230 ภาพ

No comments:

Post a Comment