Sunday, January 3, 2016

ภูเขาไฟอุสึ

ภูเขาไฟอุสึ ที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและต้นไม้ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวสะอาดตาในช่วงฤดูหนาว พร้อมชมภูเขาไฟโชวะหรือโชวะซินซัน

No comments:

Post a Comment