Sunday, January 3, 2016

สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น

สวนเซ็นบาโกะ ไคระคุเอ็น ที่ได้รับการจัดอันดับที่สวนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่เมืองมิโตะ เมืองหลวงของอิบารากิ สวนไคราคุเอนแห่งนี้ภายในสวนมีต้นบ๋วยมากกว่า 3,000 ต้น

No comments:

Post a Comment