Sunday, January 3, 2016

โยโกฮาม่าราเม็ง

โยโกฮาม่าราเม็ง ศูนย์รวมร้านราเม็งที่ขึ้นชื่อจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น  ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของ “ราเม็ง” ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment