Friday, January 1, 2016

Ferrari World Abu Dhabi

Ferrari World Abu Dhabi เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของฉายา ม้าลำพอง ทีมยักษ์ใหญ่ในวงการรถสูตรหนึ่ง ตั้งอยู่บนเกาะยาสที่สร้างขึ้นใหม่จากการถมทะเล

No comments:

Post a Comment