Friday, January 1, 2016

น้ำพุแห่ง ดูไบ

น้ำพุแห่ง ดูไบ น้ำพุเต้นระบำอันสวยงามวิจิตร ซึ่งถือเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนี้ ตั้งอยู่ในทะเลสาบเบิร์จคาลิฟา ทะเลสาบที่เป็นศูนย์กลางของเมืองดูไบ

No comments:

Post a Comment