Friday, January 1, 2016

HERITAGE VILLAGE & CRAFT CENTER

HERITAGE VILLAGE & CRAFT CENTER ที่ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมและ รวบรวมสินค้า พื้นเมือง จำพวก HAND-MADE ทำโดยชาวบ้าน ไว้แสดงและ ขายให้กับนักท่องเที่ยว

No comments:

Post a Comment