Wednesday, January 6, 2016

คาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street)

คาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง

No comments:

Post a Comment