Wednesday, January 6, 2016

เมืองโลซานน์ (Lausanne)

เมืองโลซานน์ (Lausanne) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส

No comments:

Post a Comment