Monday, February 29, 2016

ไร่ชา 101 อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ไร่ชา 101
ที่อยู่ : ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ไร่ชา 101 หรือ ไร่ชาวังพุดตาล ที่เที่ยวเชียงรายเป็นไร่ชาขนาดใหญ่ ที่ปลูกเป็นขั้นบันไดตามไหล่เขา มีสิงโตเงิน สิงโตทอง อยู่ด้านหน้าประตูทางเข้า ซึ่งมีขนาดกว้าง 14x16 เมตร นอกจากนั้นยังมีกาน้ำชาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีก 3 ใบตั้งเรียงราย ราวกับประกาศความยิ่งใหญ่ความสุดยอดของแหล่งผลิตชา

No comments:

Post a Comment