Wednesday, February 3, 2016

Facade of Blair Atholl Castle Scotland United Kingdom - ปราสาทแบลร์ (BLAIR CASTLE)

Facade of Blair Atholl Castle Scotland United Kingdom

ปราสาทแบลร์ (BLAIR CASTLE) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 เป็นปราสาทของดยุคแห่งแอโธลล์ ขุนนางคนสุดท้ายในบริเตนที่ได้รับอนุญาตให้มีกองทัพส่วนตัว โดยสร้างเป็นรูปหอคอย ซึ่งในปัจจุบันนี้ ปราสาทแบลร์ได้ถูกกล่าวขานว่าการตกแต่งภายในมีความสมบูรณ์แบบที่สุดของสก๊อตแลนด์ จนได้เวลาอันสมควรNo comments:

Post a Comment