Thursday, February 11, 2016

หมู่บ้านนินจาเอโดะวันเดอร์แลนด์ หรือ “เอโดะมุระ”

เมืองจำลอสมัยเอโดะ สัมผัสบรรยากาศที่ถูกจำลองมาได้อย่างลงตัวทั้งสภาพแวดล้อม บ้านเรือน ร้านค้า ท้องถนนและการแต่งกายของผู้คนที่ราวกับย้อนยุคไปเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ชม “บ้านนินจา” สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบนินจา ทั้งห้องลับต่างๆ ที่ซ่อนอาวุธ และเส้นทางลับต่างๆ ชมการแสดงของ “นินจา” ทั้งการต่อสู้ การพลางตัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ชีวิตแบบนินจาที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment