Monday, February 29, 2016

ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ไร่บุญรอด (สิงห์ปาร์ค)
ที่อยู่ : บ้านแม่กรณ์ ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ไร่บุญรอด เป็นที่เที่ยวเชียงรายเชิงเกษตรที่มีธรรมชาติสวยงาม เป็นหน้าเป็นตาของชาวเชียงราย สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามในบรรยากาศแห่งขุนเขาเมืองเหนือ ชมพระอาทิตย์ยามเย็นก่อนลับขอบฟ้าเป็นภาพที่สวยงามจับใจ

No comments:

Post a Comment