Saturday, February 27, 2016

หมู่บ้านยูนนาน จีนฮ่อ

หมู่บ้านยูนนาน จีนฮ่อ
จำหน่าย ชาจีนอู่หลง ส่งกลิ่นหอมเชื้อเชิญให้ชิม พร้อมถ้วยชา ขนมผลไม้ดอง และของที่ระลึกต่างๆ
ประวัติ ก่อนนี้เป็นพื้นที่ที่เคยถูกมองว่าเป็นสีแดง เขตค้ายาเสพย์ติดของว้าแดงมาก่อน มีชาวเขาบ้านสันติชลเชื้อสายจีนพักพิงอยู่กว่าพันคน หากมองเข้าไปแล้วก็จะเจอบ้านดินที่เป็นแนวๆที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ มีของฝากจากชาวจีนยูนานมากมายจัดจำหน่ายอยู่ และมีลานกว้างเป็นสนามหญ้าและทางเดิน มีหินโบราณก้อนใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของลานที่หมูบ้านชาวจีนยูนานแห่งนี้และมีมังกรหันหัวลงดินหางชี้ฟ้า มีธงชาติไทยปักเป็นสัญลักษณ์อยู่

No comments:

Post a Comment