Wednesday, February 3, 2016

เมืองสเตอร์ลิง (STIRLING) เป็นเมืองหลวงเก่าของสก็อตแลนด์

เมืองสเตอร์ลิง (STIRLING) เป็นเมืองหลวงเก่าของสก็อตแลนด์
ตั้งอยู่ล้อมรอบปราสาทสเตอร์ลิง พื้นที่นี้เป็นจุดเชื่อมระหว่าง Highland และ Lowland ของสก็อตแลนด์ ทำให้เมืองสเตอร์ลิงในสมัยก่อนนั้นถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง การค้าขาย และอื่นๆอีกจำนวนมาก และถูกเรียกว่า Market Town ปัจจุบันเมืองสเตอร์ลิงกลายเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลท้องถิ่น, การศึกษา, การค้าขาย และการอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทต่างๆ แหล่งช้อบปิ้ง ศูนย์ศิลปะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ทางด้านอุตสาหกรรม

เมือง Stirling มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตโลหะเงิน โดยสกุลเงินของสหราชอาณาจักร หรือ ปอนด์สเตอร์ลิง ที่มีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้ คือ ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นตามโรงกษาปณ์ในเมืองสเตอร์ลิงที่เป็นแห่งแรกในการผลิตเหรียญกษาปณ์โดยใช้โลหะเงินNo comments:

Post a Comment