Monday, February 29, 2016

ดอยผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ดอยผาตั้ง
ที่อยู่ : บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ดอยผาตั้ง ที่เที่ยวเชียงรายที่เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกได้ตลอดปี ยามเช้าจะมองเห็นทะเลหมอกขาวสะอาด หนาทึบลอยต่ำปกคลุมทิวเขาเบื้องล่าง เมื่อแสงแดดแรงขึ้น สายหมอกจะค่อยๆ ลอยสูงขึ้น ไหลเลื่อนช่องเขาราวกับสายน้ำ เผยให้เห็นผืนป่าทึบและแม่น้ำโขงในเขตฝั่งลาว นอกจากนี้ยังปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชาอีกด้วย

No comments:

Post a Comment