Wednesday, February 3, 2016

ปราสาท URQUHART (Urquhart Castle) ทะเลสาบเนสส์ (LOCH NESS)

ทะเลสาบเนสส์ (LOCH NESS) ลอชเนสส์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ จากเรื่องเล่าตำนานของ เนสซี่ (NESSIE) สัตว์ประหลาด ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีคอยาว ลำตัวใหญ่มหึมา ที่มีคนอ้างว่าถ่ายรูปตัวเนสซี่ได้ในปี ค.ศ. 1934 ทำให้เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก ทำให้ Loch Ness กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่มา Highlands นิยมมาเที่ยวกันมากที่สุด แต่จริงๆ แล้ว ลอชเนสส์ ก็เป็นเพียงทะเลสาบธรรมดาๆ เหมือนกับทะเลสาบอีกมากมายใน Highlands แต่สิ่งที่โดดเด่นคือ

Famous castle of Loch Ness

ปราสาท URQUHART (Urquhart Castle) ปราสาทโบราณเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเนสส์ นั่นเอง เดินทางถึง ทะเลสาบเนสส์ จากนั้นนำท่านลงเรือ ล่องทะเลสาบเนสส์ ชมวิว ปราสาท URQUHART ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของ Inverness ริมทะเลสาบ Loch Ness แต่ปัจจุบัน Urquhart Castle นั้นเหลือเพียงแค่ซากของปราสาทเท่านั้น เนื่องจากถูกทำลายลงในปี 1692 ถึงแม้ว่าปราสาทจะถูกทำลายลงไปแล้ว แต่ก็ยังถือว่าเป็น Landmark ที่สำคัญของทะเลสาบนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง อินเวอร์เนส (INVERNESS) (25 กิโลเมตร) อินเวอร์เนส เปรียบเสมือนเมืองหลวงของ Highlands เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่าน และก็เป็นเมืองที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของไฮแลนด์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ เมืองหลวงแห่งที่ราบสูงไฮด์แลนด์ ทำให้ลักษณะของเมืองนั้นมีความคล้ายกับเมืองใหญ่ที่ค่อนข้างเจริญมากกว่าที่จะเป็นเมืองเก่าแก่ แต่ก็ไม่วุ่นวาย เดินทางถึง เมืองอินเวอร์เนส จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมือง เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพงามจับตา ณ ปากแม่น้ำเนส ที่ห้อมล้อมไปด้วยหมู่เนินเขา จนได้เวลาอันสมควร


No comments:

Post a Comment