Saturday, February 27, 2016

ที่เที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่เที่ยวอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมืองปายแต่เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหนือเป็นเมืองเก่าแก่มาช้านาน ตั้งแต่ ประมาณ พ.ศ. 1800 ตามประวัติความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาเรียก อำเภอปายว่า "บ้านดอน" ทั้งนี้เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่บนดอนมีป่าไม้ไผ่ล้อม รอบ มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำปายและแม่น้ำเมือง ไหลผ่านทาง ทิศเหนือและทางทิศตะวันตก รอบบ้านดอนเป็นที่ราบกว้างใหญ่ เหมาะสำ หรับเป็นที่ตั้งทัพ และปลูกข้าวเป็นเสบียงเลี้ยงกองทัพและผู้คนได้เป็น จำนวนมาก พ.ศ. 1857 ตรงกับ จุลศักราช 679 ทางพิงค์ นคร เชียงใหม่ ซึ่งมีพระเจ้าครามณีเป็นผู้ครองนครอยู่ ได้ทราบว่ามีชาวพม่าชื่อ พะกำซอ ยกทัพมาตั้งอยู่ที่บ้านดอนก็เกิดความสนใจ ต่อมา เกิดการจราจลที่เมือง แสนหวี เมืองนาย เมืองลายคำ เมืองหมอกใหม่ ในรัฐไทยใหญ่ ประเทศสหภาพพม่า พะกำซอยกทัพกลับไปปราบจราจล จนสงบ และ ย้อนกลับมาอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 1860 พะกำซอได้สร้างบ้านดอนเป็นปึก แผ่น ยิ่งขึ้น มีการขุดคูเมืองรอบด้านทุกด้าน ดินที่ขุดขึ้นมาได้ถม เป็นคัน ดินสูง สร้างประตูเมือง 2 ประตู ทางทิศใต้และทางทิศตะวันออก จนบ้าน ดอนเป็นเมืองที่แข็งแรงยากที่ศัตรูจะมาตีเมืองนี้ได้

 อำเภอปาย มีร่องรอยการอาศัยอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และมีชุมชนโบราณที่ปรากฏชื่อในตำนาน คัมภีร์ใบลาน หลายเมือง และมีประวัติสืบต่อกันมานับร้อยปี ประกอบกับมีหลักฐานโบราณคดีปรากฏอยู่ในชุมชนโบราณดังกล่าวด้วย จาก การศึกษา ของพระครูปลัดกวีวัตน์ธนจรรย์ สุระมณี วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมือง เชียงใหม่มีรายงานการสำรวจว่าใน เขตเมือง น้อยอำเภอปาย มีหลักฐานโบราณคดี สมัยก่อนประวัติศาสตร์

การเดินทางปาย
รถตู้โดยสาร
เส้นทาง เชียงใหม่ - ปาย ซื้อตั๋วรถได้ที่ บริษัทเปรมประชาขนส่ง อยู่ที่สถานีขนส่งอาเขต 2 ตรงข้ามกับนครชัยแอร์ ค่าตั๋วคนละ 150 บาท โทรจองที่นั่งได้ทีเบอร์ 053-304748


รถยนต์ส่วนตัว
มีให้เลือก 3 เส้นทาง คือ

- เส้นทางแรก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไปจนถึง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 106 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1103 เส้นทางนี้จะผ่านเข้าสู่อำเภอฮอด แล้วจึงใช้ทางหลวง หมายเลข 108 สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีถนนเพียงสายเดียว คือ ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอ หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และขุนยวม มาถึงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางประมาณ 349 กิโลเมตร เส้นทางสายนี้ระยะทางไกลเป็นทางตัดขึ้นเขาสูง แต่มีความสวยงามและคดเคี้ยวนับได้มากถึง 1,864 โค้ง

- เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงสายเอเชีย ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชรจนถึงลำปาง จากนั้นเข้าทางหลวง หมายเลข11 จนถึงเชียงใหม่จากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเส้นทางที่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวเป็นเส้น ทางขึ้น เหนือ เข้าทางอำเภอแม่แตง-อำเภอปาย โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 107 แล้วเข้าแยกซ้ายสู่แม่แตงตาม ทางหลวงหมายเลข 1095 หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าเส้นทางสายแม่มาลัย-ปาย ตัดจากอำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ เข้าสู่อำเภอปายจนถึง แม่ฮ่องสอน เส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย อาทิ ห้วยน้ำดัง และถ้ำต่างๆ เป็นถนนลาด ยางอย่างดีตลอดสาย

- เส้นทางที่ 3 เส้นทางนี้สั้นกว่าเส้นทางแรก แต่ระหว่างทางจะไม่มีปั๊มน้ำมันใหญๆและสิ่งอำนวยความสะดวก ออก จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอ หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 20 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1088 ผ่านอำเภอแม่แจ่ม ไปเลี้ยวซ้ายเ้ข้าทางหลวงหมายเลข 1263 ที่สายม แยกแม่ศึก บ้านแม่นาจร ผ่านปางอุ๋ง แยกดอยแม่อูคอ แล้วมาเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 108 ผ่านอำเภอ เมือง ฯ


รถโดยสารประจำทาง

โดยรถประจำทางจากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ไปยังแม่ฮ่องสอนทุกวัน
สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท สมบัติทัวร์ โทร. 02-5531753 www.sombattour.comจากเชียงใหม่ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งบริการทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใน 2 เส้นทาง คือ1. สายเชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 108) มีบริการรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. ใช้เวลาเดินทางถึงอำเภอแม่สะเรียงประมาณ 4 ชั่วโมง ถึงแม่ฮ่องสอนประมาณ 8 ชั่วโมง2. สายเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน (ทางหลวงหมายเลข 107 และ 1095) มีบริการรถโดยสารประจำทางไม่ปรับอากาศและรถตู้ ตั้งแต่เวลา 07.00-12.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-6 ชั่วโมง


รถไฟ
ทางรถไฟ มีรถด่วนและรถเร็ว การเดินทางไปปาย ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่- การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 0 2223-7010, 0 2223-7020
- สถานีหัวลำโพง โทรศัพท์ 0 2223 3762, 0 2220 4334
- สถานีเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 4795, 0 5324 5363
เครื่องบินไปปาย
ทางเครื่องบิน ( งานทุจริตรัดตัว รีบมา รีบไป รีบเที่ยว รีบกิน แต่มีตัง..) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง- สายการบินการบินไทย
- สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0 2513 0121
- ท่าอากาศยานกรุงเทพ (ดอนเมือง) โทรศัพท์ 0 2535 20812
- สอบถามเที่ยวบิน 1566
- สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โทรศัพท์ 0 2229 3456-63
- สายการบินวัน-ทู-โก โทรศัพท์ 0 2267 3214-6
- สายการบินไทยแอร์เอเชีย โทรศัพท์ 02515 9999
- สายการบินนกแอร์ โทรศัพท์ 1318เชียงใหม่ - ปาย

- โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ผ่านอำเภอแม่ริม ไปเรื่อยๆจนถึงอำเภอแม่แตง เมื่อเจอแยกแม่มาลัยให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1095 จากนั้นใช้เส้นทางนี้ไปตลอดจนถึงอำเภอปาย ระยะทางในเส้นนี้ประมาณ 103 กิโลเมตร
- โดยรถประจำทางเชียงใหม่-ปาย มีรถประจำทางออกจากขนส่งอาเขตเชียงใหม่วันละ 5 เที่ยว เวลาเที่ยวรถที่ออก 07.00 น., 09.30 น., 10.30 น., 12.30 น., 16.00 น.
- โดยรถตู้ สามารถขึ้นรถได้ที่ขนส่งอาเขตเช่นกัน โดยรถจะจอดบริเวณหน้าบริษัทเอื้องหลวงทัวร์ รถตู้จะออกทุกๆชั่วโมงหรือเมื่อผู้โดยสารเต็ม


No comments:

Post a Comment