Monday, February 29, 2016

ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดอยแม่สลอง
ที่อยู่ : ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ดอยแม่สลอง ที่เที่ยวเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสันติคีรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จากประเทศพม่าเข้ามาในเขตไทย นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมทิวทัศน์ที่สวยงาม สัมผัสอากาศเย็นสบายและวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงยึดอาชีพปลูกชาและพืชผักเมืองหนาว

No comments:

Post a Comment