Monday, February 29, 2016

กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านและบ้านช้างลีลา 108 จังหวัดเชียงราย

กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านและบ้านช้างลีลา 108 จังหวัดเชียงราย 
สัมผัสความสวยงามของศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยกลุ่มสล่า (ช่าง) แกะสลักไม้พื้นบ้านของจังหวัดเชียงราย ที่ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งแกะสลักไม้ด้วยมือ และใช้มีดเหลาไม้ขนาดเล็ก ๆ ในการแกะสลัก มีผลงานการแกะสลักที่หลากหลายมากมาย เช่น  ไม้สักแกะสลักรูปช้าง ไม้สักแกะสลักรูปพระพุทธรูป ไม้สักแกะสลัก 12 ราศี ไม้สักแกะสลักวิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ ซึ่งเน้นนำวัสดุธรรมชาติมาสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ยังมีการแกะสลักไม้ให้เคลื่อนไหวเสมือนมีชีวิตจริง โดยการนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากัน ซึ่งผลงานการแกะสลักจะเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่ละเอียด ประณีต สวยงาม

No comments:

Post a Comment