Monday, February 29, 2016

สามเหลี่ยมทองคำ (สบรวก) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำ (สบรวก)
ที่อยู่ : บ้านสบรวก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สบรวก ที่เที่ยวเชียงราย เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มาพบกับแม่น้ำรวกซึ่งกั้นดินแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า จากจุดนี้นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดินแดนที่เรียกกันว่า สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเชื่อมดินแดน 3 ประเทศ คือไทย ลาว พม่าเข้าด้วยกัน

No comments:

Post a Comment