Saturday, February 27, 2016

จุดชมวิวดอยกิ่วลม

จุดชมวิวดอยกิ่วลม
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และ ทะเลหมอก ในช่วงหน้าหนาวนี้ที่สวยงามมีชื่อเสียงมาก มีแผงลอยของชาวเขา นำสินค้าพื้นเมืองมาขาย ห้องน้ำ ลานกว้างบนสันเขา นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา

No comments:

Post a Comment