Wednesday, February 3, 2016

เมือง พอร์ทรี เป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสกาย

เมือง พอร์ทรี เป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสกาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริการหลักๆบนเกาะได้แก่ โรงเรียนมัธยม บริการขนส่งสาธารณะ โรงแรม และ ท่าเรือ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางนักท่อง เที่ยวที่มาเยือนเกาะอีกด้วย อิสระท่านเดินเล่น ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ถึงแม้เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก แต่ออกแบบการวางเมืองได้อย่างลงตัว เป็นเมืองที่มีสีสันน่ารักมาก

No comments:

Post a Comment