Thursday, February 11, 2016

สวนไคระคุเอน

สวนไคระคุเอน
1 ใน 3 ของสวนที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นสวนสาธารณะให้กับผู้คนโดยทั่วไป และเปิดให้เข้าชมได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี จะมีเทศกาลดอกบ๊วยบาน หรือ Mito Plum Festival สีขาว สีชมพูของดอกบ๊วยจากต้นบ๊วยกว่า 3,000 ต้น จะเบ่งบานกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง

No comments:

Post a Comment