Monday, February 15, 2016

Hill Tribe Art House (บ้านศิลปะชาวเขา)

HiLL Tribe Art House (บ้านศิลปะชาวเขา) 
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะแล-ห้วยแม่ซ้าย ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย เพียง16 ก.ม. ตามเส้นทางไปน้ำตกห้วยแม่ซ้าย สถานที่ตั้งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่า ลาหู่ อาข่าและใกล้เคียงมีหมู่บ้านของพี่น้องเย้าและ กระเหรี่ยงอีกด้วย ซึ่งเป็นสถานที่ผักผ่อนแบบธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทิวทัศน์และสายน้ำ อันบริสุืทธิ์รวมทั้งจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของพี่น้องชนเผ่าต่างๆNo comments:

Post a Comment