Wednesday, February 3, 2016

เมือง เซนต์ แอนดูรว์ (St.ANDREWS)

เมือง เซนต์ แอนดูรว์ (St.ANDREWS) เป็นเมืองชายทะเลที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก เป็นเขตปกครองพิเศษของสก็อตแลนด์ และเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในสก็อตแลนด์ และเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโลก นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นกำเนิดกอล์ฟ (Home of Golf) และเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟเซนต์ แอนดรูว์ ที่มี่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่งโลก


No comments:

Post a Comment