Wednesday, February 3, 2016

ปราสาท DUNVEGAN CASTLE อยู่เหนือสุดทางทิศตะวันตกของเกาะ Isle of Skye

หมู่บ้านที่ถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ด้วยประชากรที่อาศัยอยู่เพียง 9,000 คน ซึ่งยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณอย่างเคร่ง ครัด คำว่า "skye" นั้นแปลได้หลายภาษาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาของชาวกาเอลิค นอร์ส และ อังกฤษ แต่ความหมายก็ยังไม่แน่นอนด้วยกัน ยกตัวอย่างความหมาย เช่น เกาะรูปปีก เกาะรูปรอยบาก เป็นต้น อุตสาหกรรมหลักๆ ของที่นี่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการท่องเที่ยว เกษตรกรรม ประมง และผลิตไวน์ ชุมชนบนเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เมืองพอร์ทรี ซึ่งคนในแถบนี้ทุกคนรู้จักกันดี เพราะมันเป็นเมืองท่าเรือที่สวยงามมาก เดินทางถึง เกาะสกาย จากนั้นนำ

ปราสาท DUNVEGAN CASTLE อยู่เหนือสุดทางทิศตะวันตกของเกาะ Isle of Skye พื้นที่ Highlands นั้นมีปราสาทอยู่จำนวนมาก สร้างกันมาหลายร้อยปีมาแล้ว หลายแห่งเป็นปราสาทที่ Scottish Heritage ซึ่งเป็นองค์กรจัดตั้งโดยรัฐบาลเป็นผู้ดูแล ขณะที่หลายแห่งก็เป็นปราสาทเอกชน นั่นคือ มีเจ้าของ ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากในอดีต ปราสาท Dunvegan ก็เป็นหนึ่งในปราสาทเอกชน วัตถุประสงค์ตอนแรกที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยประจำตระกูล เป็นปราสาทที่มีการถือครองสืบทอดรุ่นต่อรุ่นนานที่สุดในสก็อตแลนด์ มากกว่า 800 ปี เพิ่งมาเปิดให้สาธารณชนได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมเมื่อปี 1933 ด้านในมีการตกแต่งเสียใหม่ ทำเป็น exhibition ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม มีสวนที่สวยงาม ถูกจัดอันดับว่าเป็นปราสาทที่มีคนเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งในสก็อตแลนด์No comments:

Post a Comment