Monday, February 29, 2016

น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน) อ.แม่จัน จ.เชียงราย

น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน)
ที่อยู่ : บ้านป่าตึง ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

น้ำพุร้อนป่าตึง (โป่งน้ำร้อนห้วยหินฝน) ที่เที่ยวเชียงราย เป็นที่ท่องเที่ยวหลักของอำเภอแม่จัน โดยสร้างเป็นสวนหย่อมใจริมทาง สำหรับเป็นจุดแวะพักรถระหว่างทางไป-กลับดอยแม่สลอง  เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่สวยงาม ภายในบริเวณโป่งน้ำร้อนมีลานน้ำพุร้อน ซึ่งมีความสูงถึง 10 เมตร อุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่ง 70-109 องศาเซลเซียส โดยสร้างฐานคอนกรีตล้อมบริเวณน้ำพุร้อน มีอาคารอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพทั้งห้องธรรมดา และห้องวีไอพี มีห้องแช่ 8 ห้อง ห้องตักอาบ 6 ห้อง บริเวณรอบๆ บ่อน้ำร้อน มีสระน้ำและสวนสุขภาพเพื่อให้ผู้ที่มาพักผ่อน ได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ

No comments:

Post a Comment