Wednesday, February 3, 2016

Café 9 โรงแรม Centara Watergate Pavillion Bangkok ราชปรารภ

Café 9 @ Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok, ราชปรารภ
เพิ่มความสุข เติมความสดใสให้อิ่มท้อง ด้วยมื้อดีๆ ครบทั้งอาหาร บรรยากาศ และความสุข ที่ Café 9 โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ


No comments:

Post a Comment