Wednesday, December 30, 2015

ท่องเที่ยว “ยะโฮ-สิงคโปร์-เก็นติ้งไฮแลนด์” 4 วัน 3 คืน

แพ็กเกจท่องเที่ยว “ยะโฮ-สิงคโปร์-เก็นติ้งไฮแลนด์” 4 วัน 3 คืน มีรายละเอียดดังนี้

วันแรก: รับหาดใหญ่ - แวะมะละกา - ยะโฮบารู
    6.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่ นำคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาของไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกิตคาอีตั๊ม จากนั้นเดินทางตามเส้นทางไฮเวย์ของมาเลเซียที่เชื่อมระหว่างไทยกับสิงคโปร์
    12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) จากนั้นนำคณะชมเมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ นครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัช โปรตุเกส อังกฤษ จีน ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม นำคณะเดินขึ้นเขา St.Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Francis ที่ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นชมทิวทัศน์ และดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรเดินทางลงจากเขา ชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมดเพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ จึงเหลือไว้แค่ประตู Porta De Santiago สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองยะโฮบารู
    19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก โรงแรม Grand Sentosa หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ไม่รวมตั๋ว) - การ์เด้นบายเดอะเบย์ (ไม่รวมตั๋ว) - นอนยะโฮบารู
    6.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3) จากนั้นนำคณะเดินทางผ่านพิธีการ ตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองประเทศ และเดินทางสู่ใจกลางเมือง ผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบและสะอาดของเมืองสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางไปถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ที่มีอายุกว่า 30 ปี มีโรงละครเอสเพลนเนตที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายเปลือกทุเรียนอยู่ใกล้ๆ กัน
    จากนั้น เดินทางสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า (ไม่รวมตั๋ว) เมืองสวนสนุกที่จำลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอลลีวู้ด สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
    12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) เดินทางสู่ Gardens by the Bay (ไม่รวมตั๋ว) อีกหนึ่งโครงการใหญ่ของสิงคโปร์ จากนั้นช็อปปิ้งถนนออชาร์ด แหล่งสินค้าชื่อดังของสิงคโปร์ อาทิ เซ็นเตอร์พอยท์ โรบินสัน ลักกี้พลาซ่า อิเซตัน ตากาซิยาม่า ฯลฯ
    18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เดินทางประทับตรา 2 ประเทศ นำคณะกลับเข้าที่พัก โรงแรม Grand Sentosa หรือเทียบเท่า

วันที่สาม: ยะโฮปารู - ปุตราจาย่า - กัวลาลัมเปอร์ - ซิตี้ทัวร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
    7.00น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) จากนั้นเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ไปเมืองใหม่ ปุตราจาย่า เมืองศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและโครงการนำร่องด้านไอที
    12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) และไปต่อที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย นำชมจัตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower พร้อมถ่ายภาพคู่กับตึกแฝดไว้เป็นที่ระลึก ก่อนแวะร้านช็อกโกแลต และร้านนาฬิกาปลอดภาษี
    18.00 น. อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) สู่สถานีเก็นติ้ง สกายเวย์ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มตลอดทาง
    ถึงสถานีบนรีสอร์ท นำคณะเข้าพัก โรงแรม First World หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วไกด์จะเป็นผู้นำชมคาสิโนถูกกฎหมาย หรือแวะไปที่แกลเลอเรียสำหรับผู้มาเยือน จากนั้นไปเปลี่ยนบรรยากาศที่First World Plaza สัมผัส Rilpey's Believe It or Not และเครื่องเล่นต่างๆ

วันที่สี่: เก็นติ้งไฮแลนด์ - วัดเปรัค
    7.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) อำลายอดเขาเก็นติ้ง เดินทางกลับหาดใหญ่ แวะนมัสการองค์พระยูไล เจ้าแม่กวนอิม และพระสังกัจจายน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
    12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่
    17.00 น. ถึงด่านจังโหลน แวะช็อปสินค้าจากดิวตี้ฟรี ก่อนผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง


No comments:

Post a Comment