Tuesday, December 15, 2015

ผ้าไหมของจีน

ผ้าไหมของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด(แปลกแต่จริง)เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหมเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

No comments:

Post a Comment