Wednesday, December 30, 2015

ข้อมูลทั่วไป กรุงโซล ประเทศเกาหลี

กรุงโซล
ในปีที่ 3 ของการปกครองของราชวงศ์โชซอน (ปี ค.ศ.1394) นั้น ได้มีการย้ายเมืองหลวงมาที่กรุงโซล
และตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลากว่า 600 ปีแล้ว ที่กรุงโซลกลายเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และการคมนาคม ในปัจจุบันประชาชนชาวเกาหลีจำนวน 1 ใน 4 ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงโซล ที่ถือ
ว่าเป็นจุดศูนย์กลาง และศูนย์รวมของความรู้ทั้งปวง ที่กรุงโซลมีการเก็บวัตถุโบราณของราชวงศ์โชซอน
ไว้มากมาย นั่นคือ ประตูทงแดมุน และนัมแดมุน พระราชวัง 5 แห่ง อันมีชื่อว่า เคียงบกกุง ชางด๊อกกุง
ชางเกียงกุง ถ๊อกซูกุง และเคียงฮุยกุง หลุมผังศพกษัตริย์ต่างๆ อันรวมถึง ฮองเนิง ซอนจองเนิง และ
ซุงเคียนกวัน สถาบันสอนลัทธิขงจื๊อของกรุงโซล มรดกของกรุงโซล แพร่หลายไปทุกหนแห่ง ในเวลา
เดียวกัน กรุงโซลก็ผงาดขึ้นโดดเด่นในแง่ของความทันสมัย และสถานที่ที่น่าดึงดูดใจมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นสวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ หรือ หอคอยกรุงโซล อันถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลทีเดียว หอคอย
ติดไฟสว่างไสวตลอดคืน นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์และสวนสาธารณะต่างๆ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์
การค้าอื่นๆ สโมสรแจ๊ซซ์ ร้านกาแฟ สถานคาสิโน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ทำให้กรุงโซลเป็นสถานที่ที่ท่าน
จะพบกับความพอใจ และความเพลิดเพลินอย่างที่ท่านต้องการ
การเดินทาง
การเดินทางในกรุงโซล
ไปและกลับจากสนามบินนานาชาติอินชน
การบุกเบิกงานสร้างถนนอันยาวเหยียดระหว่างสองเกาะสนามบินนานาชาติอินชน ซึ่งตั้งอยู่ห่างไปทาง
ตะวันตก 52 กม. จากใจกลางกรุงโซลและราว 15 กม. ชายฝั่งท่าเรือของเมืองอินชนเปิดทำการตลอด
24 ชั่วโมง สนามบินนานาชาติมีรหัสอักษร คือ ICN และคำย่อคือ "IIA"

การเดินทางโดยรถโดยสารลีมูซีน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดราคาถูก ทั้งไป และกลับ ตามสถานที่ต่างๆ รอบๆ กรุงโซล ติดต่อสอบถามและซื้อตั๋วได้ที่แถวตู้ข้อมูลการท่องเที่ยวใกล้ทางออก 2 4 9 และ 13 ชั้นผู้โดยสารขาเข้า เส้นทางเดินรถสายหลักๆ

รถแท็กซี่
ในประเทศเกาหลีมีแท็กซี่ไว้บริการมากมาย ราคาไม่แพง สะอาดปลอดภัย มีป้ายจอดสำหรับแท็กซี่อยู่ทั่วไปตามเขตเมืองที่จอแจ และท่านสามารถเรียกแท็กซี่ตามถนน นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเรียกแท็กซี่ทางโทรศัพท์ แต่แท็กซี่ประเภทนี้ จะมีราคาค่อนข้างแพง กว่าแท็กซี่ธรรมดา มีจำนวนคนขับรถแท็กซี่ที่พอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างเพิ่มมากขึ้น

รถแท็กซี่ธรรมดา
ระบบค่าโดยสารขึ้นอยู่กับระยะทาง และเวลาที่ได้ใช้บริการไป ท่านจะต้องเสียค่าโดยสาร 1,600 วอน สำหรับ 2 กม. แรก และเสียอีก 100 วอน ทุกระยะ 168 ม. ที่เพิ่มขึ้น ถ้าจราจรติดขัดแท็กซี่วิ่งได้น้อยกว่า 15 กม. ต่อ 1 ชม. ท่านต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 100 วอน ทุกระยะเวลา 41 วินาที

รถแท็กซี่แบบหรูหรา
ในประเทศเกาหลี เรียกรถแท็กซี่แบบหรูหราว่า "โมบ็อม" รถพวกนี้มีสีดำ ป้ายสีเหลืองข้างบน และมี
คำว่า "Deluxe Taxi" เขียนอยู่ด้านข้าง รถเหล่านี้ มีที่นั่งผู้โดยสารกว้างกว่า และมีบริการมาตรฐานสูง
ท่านต้องเสียค่าโดยสาร 4,000 วอน สำหรับ 3 กม. แรก และเสียอีก 200 วอน ทุกระยะ 205 ม. ที่เพิ่ม
ขึ้น หรือทุกๆ 50 วินาที ในช่วงที่จราจรติดขัด และรถใช้ความเร็วได้ต่ำกว่า 15 กม.ต่อ 1 ชม.
ค่าโดยสารปกติ ระหว่างสนามบินคิมโพ และย่านใจกลางเมืองประมาณ 69,000 วอน รวมค่าทางด่วน
แล้ว รถแท็กซี่ประเภทนี้ จะออกใบเสร็จให้ท่าน และไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม ในกรณีที่ใช้บริการตอน
กลางคืนดึกๆ ท่านสามารถเรียกแท็กซี่ประเภทนี้ได้ ตามป้ายจอดตามโรงแรมต่างๆ สถานีต่างๆ สถานี
ปลายทางรถโดยสาร และตามถนนในเมืองใหญ่ทั่วไป

รถแท็กซี่ขนาดใหญ่
ให้บริการรถตู้รับผู้โดยสารได้ 8 คน รถดังกล่าว ยังติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น
โทรศัพท์, เครื่องออกใบเสร็จรับเงิน และบริการชำระผ่านบัตรเครดิต อัตราค่าโดยสาร จะเหมือนกับ
รถแท็กซี่แบบหรูหรา ผู้โดยสารสามารถบรรทุกกระเป๋าได้มากขึ้น เพื่อความสะดวก

รถโดยสารประจำทาง
ระบบรถโดยสารประจำทางตามเมืองต่างๆ แตกต่างกันเล็กน้อย แต่เมืองใหญ่มีรถโดยสารธรรมดา
และรถด่วน ถึงแม้รถพวกนี้จะมีเบอร์ติดอยู่ แต่ป้ายต่างๆ เป็นภาษาเกาหลี ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่มา
เกาหลีเป็นครั้งแรก อาจรู้สึกสับสนที่จะขึ้นรถให้ถูกคัน คุณควรให้คนช่วยหาป้ายรถโดยสารและเบอร์
รถที่คุณต้องการ ท่านอาจใช้เหรียญ หรือบัตรสำหรับจ่ายค่าโดยสาร ที่สามารถหาซื้อได้ตามแผงใกล้
ป้ายรถ

รถโดยสารประจำทางท้องถิ่น
รถโดยสารประจำทางในเมือง เป็นวิธีการคมนาคมที่หาง่ายที่สุดในโซล มีรถที่ตรงต่อเวลาและไม่แพง
โซลมีเครือข่ายรถโดยสาร ให้บริการทุกเขตของเมือง ค่าโดยสารสำหรับ ผู้ใหญ่ราคา 600 วอน ไม่ว่า
จะมีระยะทางเท่าไรก็ตาม

รถโดยสารประจำทางแบบพิเศษ
ในประเทศเกาหลี เรียกรถประเภทนี้ว่า "ชวาซก" ซึ่งสะดวกสบายกว่า และติดเครื่องปรับอากาศ
รถพวกนี้แวะจอดน้อยกว่ารถโดยสารปกติ จึงวิ่งในเขตที่จราจรติดขัดได้เร็วกว่า ค่าโดยสารสำหรับ
รถโดยสารประจำทาง แบบพิเศษราคา 1,300 วอน ค่าโดยสารสำหรับรถโดยสาร ประจำทางแบบ
ด่วนใหม่ และหรูหรา ราคา 1,400 วอน

รถไฟใต้ดิน
โซล พูซาน แทกู และอินชน มีระบบรถไฟใต้ดินที่ดีเยี่ยม รถไฟใต้ดิน เป็นวิธีการเดินทางที่สะดวก
สบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับนักเดินทางชาวต่างชาติ ที่จะใช้เดินทางท่องเที่ยวไปรอบเมือง
ต่างๆ เพราะชื่อสถานี ช่องขายตั๋ว และป้ายสำหรับเปลี่ยนรถ เขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน

แผนที่รถฟ้าใต้ดินในโซล
สาย 1 สีน้ำเงินเข้ม
สถานี Seoul Station
- Namdaemun นัมแดมุน
- Namsan Park สวนนัมซาน
- Namsan Library ห้องสมุดนัมซาน

สถานี City Hall
- Deoksugung Palace พระราชวังด็อกชูกุง
- Nanta Theater (Gangbuk)
- National Museum of Art, Deoksugung พิพิธภัณฑ์แห่งชาติด็อกชูกุง
- Seoul Museum of Art

สถานี Jonggak
- Jogyesa Temple
- Ilmin Art Museum
- Kyobo Bookstore
- Youngpoong Bookstore

สถานี Jongno 3(sam)-ga
- Jongmyo Royal Shrine
- Seoul Cinema

สถานี Dongdaemun
- Dongdaemun (East Main Gate) ประตูเมืองทิศตะวันออก
- Dongdaemun Market ตลาดดงแดมุน

สาย 2 สีเขียว
สถานี Samseong
- COEX MALL ห้าง COEX Mall
- Megabox Cineplex โรงหนัง megabox 16 โรง

สถานี City Hall
- Deoksugung Palace
- Nanta Theater (Gangbuk)
- Chongdong Cultural Art Center
- National Museum of Art, Deoksugung
- Seoul Museum of Art
- Rodin Gallery

สถานี Euljiro 1(il)-ga
- Myeong-dong มยองดง
- Myeong-dong Catholic Church โบสถ์มยองดง
- CGV Myeongdong

สถานี E-dae
- Ewha Womans University
- Ahyeon-dong Wedding Street
- International House (iHOUSE)

สถานี Jamsil
- Lotte World สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
- Lotte World Indoor Ice Skating Rink
- 40-1 Lotte World Rifle Range
- Lotte World Folk Museum สถานี Gangbyeon
- Techno Mart
- Paradise Walker Hill Casino
- CGV

สถานี Gangnam
- City Cinema
- City Book Store

สถานี Dongdaemun Stadium
- Dongdaemun (East Main Gate) ประตูเมืองทิศตะวันออก
- Dongdaemun Market ตลาดดงแดมุน

สาย 3 สีส้ม
สถานี Jongno 3(sam)-ga
- Jongmyo Royal Shrine
- Seoul Cinema

สถานี Gyeongbokgung
- Gyeongbokgung Palace
- National Folk Museum
- Sejong Cultural Center
- Hanbok Museum
- The Blue House

สถานี Anguk
- Changdeokgung Palace and Huwon
- Unhyeongung Palace
- Insa-dong
- Hanbok Museum
- Gyeongin Art Gallery
- Jogyesa Temple

สถานี Apgujeong
- Apgujeong Rodeo Street
- Galleria Department Store
- Hyundai Department Store
- Dosan Park

สถานี Dongnimmun
- Dongnimmun
- Seodaemun Prison History Hall

สถานี Nambu Bus Terminal
- Seoul Arts Center
- Nat'l Center for the Traditional Performing Arts
- Museum of Traditional Music

สถานี Dongguk University
- National Theater of Korea

สถานี Yangjae
- Heoninneung Royal Tomb
- Seoul Center of Education and Cultur

สาย 4 สีน้ำเงิน
สถานี Seoul Grand Park
- Seoul Land
- Seoul Land Santa Sledding Hills
- National Museum of Contemporary Art

สถานี Dongdaemun
- Dongdaemun (East Main Gate)
- Dongdaemun Market

สถานี Myeong-dong
- Myeong-dong
- Myeong-dong Catholic Church
- Lotte Department Store

สถานี Seoul Station
- Namsan Park

สถานี Chungmuro
- Namsangol Traditional Korean Village
- Korea House
- Daehan Theater

สถานี Hyehwa
- Daehakno (University Street)
- Marronnier Park
- Sungkyunkwan University
- Dongsung Art Center
- Marronnier Art Gallery
- Dongsung Cinematheque

สถานี Hoeyheon
- Sungnyemun (Namdaemun)
- Namdaemun Market
- Mesa
- Namsan Park

สาย 5 สีม่วง
สถานี Ganghwamun
- Gyeongbokgung Palace
- Sejong Cultural Center
- Seoul Museum of History
- Jogyesa Temple
- Kyobo Bookstore

สถานี Seodaemun
- Gyeonghuigung Palace
- Nanta Theater (Gangbuk)
- Chongdong Cultural Art Center

สถานี Yeouinaru
- Hangang River Ferry Cruise เฟอร์รี่แม่น้ำฮันกัง
- Yeouido Park
- 63 Building ตึก 63
- Han River Citizens Park

สถานี Yeouido
- The National Assembly Building
- Yeouido Park

สถานี Jongno 3(sam)-ga
- Changdeokgung Palace and Huwon
- Jongmyo Royal Shrine
- Seoul Cinema

สาย 6 สีเหลืองเข้ม
สถานี Seoul World Cup Stadium
- Seoul World Cup Stadium

สถานี Itaewon
- Itaewon Special Tourist Zone

สถานี Taeneung
- Taeneung Royal Tomb

สถานี Hwarangdae
- Korea Military Academy
- Taereung International Rifle Range

สถานี Korean University
- Hongneung Arboretum

สาย 7 สีเขียวมะกอก

สถานี Express Bus Terminal
- Central City
- National Library of Korea
- Youngpoong Bookstore

สถานี Taeneung
- Taeneung Royal Tomb
- Taereung International Rifle Range

สถานี Ttukseom Yuwon District
- Han River Citizens Park

สาย 8 สีชมพู

สถานี Jamsil
- Lotte World
- Lotte World Indoor Ice Skating Rink
- 40-1 Lotte World Rifle Range
- Lotte World Folk Museum

สถานี Amsa
- Amsa-dong Prehistoric Settlement Site

สถานี Sanseong
- Namhansanseong Fortress

การใช้เครื่องขายตั๋วรถใต้ดิน
นอกจากท่านจะสามารถซื้อตั๋วได้ตามเคาน์เตอร์ขายตั๋วทั่วไปทุกสถานีแล้ว ท่านยังสามารถซื้อตั๋วได้ตาม
เครื่องขายตั๋ว ซึ่งมี 2 ประเภท ประเภทแรกใช้เฉพาะเหรียญ (10 วอน, 50 วอน, 100 วอน และ 500 วอน)
และอีกประเภท รับทั้งธนบัตร (1,000 วอน) และเหรียญ

No comments:

Post a Comment