Wednesday, December 30, 2015

KOREA FESTIVAL เทศกาลประจำปีประเทศเกาหลี

KOREA FESTIVAL
เทศกาลเครื่องดื่ม และขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี (Korean Traditional Drink and Cake Festival)
เทศกาลอาหารพื้นบ้านเกาหลีนี้จัดขึ้นที่เคียงจู, จังหวัดเคียงซางบุก-โด ผู้มาเยือน จะพบกับขั้นตอนการทำเครื่องดื่ม และขนมข้าว พื้นบ้านชั้นครู และลองชิมฟรี รวมถึงขนมพื้นบ้านรับประทานคู่กับเครื่องดื่ม และขนมข้าวทั้งหมด ทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการครัว และขายในราคาลดพิเศษ เทศกาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจีนและญี่ปุ่น ก็จะดื่มเคียงคู่ไปกับขนมข้าว งานด้านการครัวต่างๆ เปิดให้สำหรับทุกคนเข้าร่วม รวมถึงการแสดงนิทรรศการเครื่องดื่ม ขนมข้าว และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในการทำ วิธีการทำขนมข้าว การสาธิตการแต่งงานแบบดั้งเดิม และงานรื่นเริงที่จัดมาหลายชั่วอายุ การเรียนรู้มารยาทและขั้นตอนการดื่ม การแสดงดนตรีแบบดั้งเดิม ตามสมัยอาณาจักรชิลลา (Silla Kingdom) (57 ปี ก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 935) และอื่นๆ

เทศกาลวัฒนธรรมวังอิน (Wang In Cultural Festival)
วังอินเป็นปราชญ์ในช่วงศตวรรษที่ห้าในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ (Baekje Kingdom) (18 ปีก่อน ค.ศ. -
ค.ศ. 660) ท่านได้เดินทางไปญี่ปุ่น โดยคำเชิญของจักพรรดิญี่ปุ่น และได้เผยแพร่คำสอนของท่านขงจื๊อ
ตำราชนจามุน (Cheonjamun) (อักขระจีนพันตัว) และทักษะการทำกระดาษ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ช่วยอุปถัมภ์
วัฒนธรรมอาสุกะของญี่ปุ่น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณประโยชน์ของท่าน

เทศกาลวัฒนธรรมวังอินได้มีการจัดขึ้นทุกปีที่บ้านเกิดของท่าน ที่ยองอัม-กุน จังหวัด ชลลานัม-โด มีการ
จัดพิธีการพิเศษอันหลากหลาย รวมถึงการให้บริการเพื่อเป็นการรำลึก และการจัดแสดงพิธีกรรมโบราณ
ที่อารามวังอินที่ซึ่งโต๊ะและรูปเขียนของท่านถูกยกย่องว่า "การเดินทะเลสู่ญี่ปุ่น" ที่ซึ่งผู้คนจะแต่งกาย
ในแบบแพ็กเจ 300 คน จะเดินตามรอยเท้าท่าน จากอารามไปยังท่าเรือซังแดโพ (Sangdaepo Ferry)
อันเป็นที่ที่ท่านออกเดินทาง และพิธีการอื่นๆ อีก เรือสไตล์แบกเช และข้าวของโบราณต่างๆ จะนำท่าน
ผู้มาเยือนกลับไปยังช่วงเวลาแห่งยุคแบกเช สิ่งที่ต้องชมอีกอย่างคือ การเดินพาเหรดโคมอักขระจีนพันตัวซึ่งนักเรียนหนึ่งพันคนจะออกเดินจากอาราม ไปยังท่าเรือในยามเย็น โดยแต่ละคนจะถือโคมที่มีตัวอักขระจีนสมัยขงจื๊อในแต่ละดวง

เทศกาลวัฒนธรรมออนยาง (Onyang Cultural Festival)
เทศกาลวัฒนธรรมออนยางจัดขึ้นในช่วงคล้ายวันเกิดท่านนายพลเรือยีซุน-ชิน (Admiral Yi Sun-shin)
เพื่อเป็นแรงบันดาลให้เกิดความรักชาติ ในการรำลึกถึงท่านผู้เป็นวีรบุรุษแห่งชาติผู้ต่อสู้กับการรุกรานของฮิเดโยชิแห่งญี่ปุ่น ในปี 1592 มีพิธีการหลากหลาย เพื่อแสดงการสรรเสริญต่อท่านนายพลยี เมื่อสี่ร้อยปีที่แล้ว และเป็นแรงบันดาลให้ผู้คนรู้สึกใกล้ชิดกับวีรบุรุษในประวัติศาสตร์

สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว บริเวณใกล้เคียงได้แก่ อารามฮยองชุงซา (Hyeongchungsa Shrine) ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานของอนุทินสงครามต่างๆ ที่เขียนขึ้นโดยท่านนายพล โคบุคซอน (Geobukseon) หรือ เรือเต่าซึ่งเป็นเรือรบหุ้มเกราะลำแรก และดาบยาว ที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ รวมถึงบ่อน้ำร้อนออนยางและอาซาน เหตุการณ์สำคัญได้แก่อาทิ เกมการรบทางทะเลของเรือเต่า การแข่งขันชักว่าว การแข่งขันมาราธอนของวีรบุรุษ การสาธิตการทดสอบการรับราชการทหาร และอื่นๆ

เทศกาลชินโด ยองดึง (Jindo Yeongdeung Festival)
ทะเลช่วงเกาะชินโด และเกาะโมโดห่างจากฝั่งโฮดอง-ริ (Hoedong-ri) ในจังหวัดชลลานัม-โด นั้นเป็นส่วนที่มีกระแสน้ำต่ำสุดในเดือนที่สามทางจันทรคติ ซึ่งน้ำลดจะเกิดถนนใต้ทะเลกว้าง 40 เมตร ยาว 2.8
กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่รู้จักแก่โลกเป็นครั้งแรกในปี 1975 โดยท่านปีแอร์ รังดี (Pierre Randy) ท่านอัครราช
ทูตฝรั่งเศสประจำเกาหลี ได้รายงานปรากฏการณ์ประหลาดนี้ในสื่อของฝรั่งเศสว่า เป็นราวกับ "ปาฏิหารย์
ของโมเสส" ในรูปแบบเกาหลี ตำนานของปรากฏการณ์นี้มีอยู่ว่า ในอดีตกาลชาวเกาะได้รับความเดือดร้อนจากบรรดาเสือ ในปีหนึ่งการรุกรานของเสือถึงขึ้นร้ายแรงมากจนทำให้ชาวเกาะทั้งหมดต้องพลักพรากจากบ้านหนีไปยังเกาะโมโด เว้นแต่เพียงหญิงชราผู้หนึ่งชื่อยาย ป้อง ซึ่งสวดภาวนาด้วยแรงศรัทธาทุกวันว่าจะได้เห็นหน้าครอบครัวอีกครั้ง และแล้วเทวดาก็ช่วยยายด้วยการแบ่งทะเลออก

เทศกาลชินโด ยองดึง แสดงให้เห็นถึงการเฉลิมฉลองอันน่าปิติยินดี ด้วยพิธีสักการะบูชาต่อยายป้อง
(Grandma Ppong) เทศกาลจัดแสดง ตามตำนานด้วยการล่องทะเลด้วยแพท่อนซุง การสักการะของ
ชาวประมงต่อเทพแห่งทะเล และการชุมนุมของกุ้งหอยบนถนนทะเล การร้องเพลงเวลาทำงานของชาว
เกาะชินโด เพลงของพวกหามหีบศพ งานรื่นรมย์ของบบรรดาผู้ไว้ทุกข์ และการแสดงพื้นบ้าน ต่างที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของเกาะชินโด จัดขึ้นที่สิ่งหลงเหลือจากประวัติศาสตร์ อาทิ ที่ ยองจางซันซอง
(Yongjangsanseong) (ป้อมภูเขา) และนัมโดซกซอง (Namdoseokseong) (ป้อมศิลา) ซึ่งถูกสร้าง
ในสมัยราชวงศ์โคเรียว (Goryeo Dynasty) (ค.ศ. 918-1392) และอุลลิมซานบัง (Ullimsanbang)
ห้องทำงานของโฮวยู (Heo Yu) จิตรกรผู้มีชื่อเสียงในปลายราชวงศ์ โชซอน (Joseon Dynasty)

เทศกาลชุนยาง (Chunhyang Festival)
เทศกาลชุนยาง ซึ่งเป็นเทศกาลยอดนิยมตลอดกาลในประเทศเกาหลี จัดขึ้นทุกปี ที่นัมวอนจังหวัด
ชลลาบุก-โด ชุนยางเป็นวีรสตรีผู้ซื่อสัตย์ ในชุนยางจอน (Chunhyangjeon) ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีผู้อ่าน
อย่างกว้างขวาง ในช่วงกลางของราชวงศ์โชซอน เรื่องมีอยู่ว่า ชุนยาง ซึ่งเป็นลูกสาวของนักแสดง
เกษียณอายุหญิงคนหนึ่ง ได้ตกหลุมรักกับ ยีมอง-ยอง (Yi Mong-nyong) บุตรแห่งผู้ปกครองนัมวอน และ
ให้คำปฏิญาณว่าจะแต่งงานกัน มอง-ยองจะต้องไปอยู่เมืองหลวงฮานยาง (กรุงโซลในปัจจุบัน) ซึ่งพ่อของเขาถูกย้ายไปประจำที่นั่น รวมถึงต้องเตรียมตัวสอบเป็นจองหงวน ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นามว่าเบียน ต้องตาต้องใจในความงามของชุนยาง และทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะใจเธอให้ได้ ทว่าชุนยางปฏิเสธเขา ด้วยเธอภักดีต่อมอง-ยอง จนทำให้ผู้ปกครองซึ่งโกรธแค้นเธอ จับเธอใส่ตะรางและทุบตี ในงานวันเกิดของเบียน เขาเอาแอกไม้หนักๆ มาล่ามคอเธอ ยีปรากฏกายขึ้นในบันดล ด้วยตำแหน่งผู้ตรวจการลัดของหลวง ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาสืบหาเจ้าหน้าที่ผู้ทุจริต เขาลงโทษ เบียน และช่วยชีวิตชุนยางได้ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างผาสุกมานับแต่นั้น

เทศกาลนี้ มุ่งประเด็นไปที่คุณธรรมแห่งความภักดีที่ไม่มีวันตาย กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเข้าเยี่ยมคารวะ
สุสานของชุนยาง พิธีการแสดงความเคารพชุนยางที่สวนกวางฮัลลูวอน ซึ่งผู้ประกอบพิธี 42 คน แสดงการคารวะ และนักดนตรี 30 คน จากศูนย์แสดงศิลปพื้นบ้านแห่งชาติเป็นผู้เล่นเพลง

การประกวดเพลงดั้งเดิมชุนยาง เป็นการแข่งขันดนตรีดั้งเดิมระดับชาติ และการแสดงต่างๆถูกนำเสนอใน
เทศกาลนี้ เพิ่มเติมด้วยเทศกาล หัตถกรรมไม้นัมวอนที่จัดขึ้นที่ เลิฟ พลาซ่า ใน โอฮยอน-ดอง (Eohyeon-dong) ซึ่งแสดงวิจิตรศิลป์แห่งหัตถกรรมจากไม้ หนึ่งในสิ่งพิเศษอันน่าภาคภูมิของนัมวอน ซีรึม(Ssireum) มวยปล้ำโบราณ และชิงช้าคีเนตุยกี (geunettwigi) (สำหรับผู้หญิงเล่น) มีขึ้นที่ริมลำธารโยชอน

No comments:

Post a Comment