Tuesday, December 15, 2015

เอินซรือ แกรนด์แคนยอน ตั้งอยู่ที่ภูเขาจี้กง แห่งเมืองเอินซรือ

 เอินซรือ แกรนด์แคนยอน ตั้งอยู่ที่ภูเขาจี้กง แห่งเมืองเอินซรือ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลหู่เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นจุดที่ ขุนเขา แม่น้ำ ป่าเขา และมวลเมฆ มาบรรจบกัน จนกลายเป็นวิวทิวทัศน์อันตระการตา

No comments:

Post a Comment