Tuesday, December 15, 2015

ช่องแคบฉวีถังเสีย

ช่องแคบฉวีถังเสีย มีความยาวสั้น ที่สุดยาวเพียง 8 ก.ม. เท่านั้น แต่เป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควร โดยเฉพาะช่วงด้านตะวันตก  ของช่องแคบที่มีชื่อว่า ประตูขุยเหมิน กระแสน้ำจะเชี่ยวกรากมาก เรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทรนง

No comments:

Post a Comment