Sunday, December 6, 2015

โรงงานผลิตหยก

โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง

No comments:

Post a Comment