Sunday, December 6, 2015

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งใหญ่ Harbin Ice and Snow Festival

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งใหญ่ Harbin Ice and Snow Festival “ปิงเซี่ยวะต้าซรื่อเจี้ย”  หรือหรือเทศกาลโคมน้ำแข็งซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก    สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่

No comments:

Post a Comment