Tuesday, December 15, 2015

เมืองฉงชิ่ง

มหานครฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง มีพื้นที่ 82,300 ก.ม.ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสชวนและฉ่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน

ภูมิประเทศ
ตั้งอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ตั้งและอาณาเขต ฉงชิ่งมีพื้นที่ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลหูเป่ย์ และมณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

ภูมิอากาศ

  • เมืองฉงชิ่ง มีอุณหภูมิระหว่าง 24-25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิสูงสุดโดย เฉลี่ย 29-29.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 20.6-21 องศาเซลเซียส
  • มหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายเฮดหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี 2494 โดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานเมืองปักกิ่ง ในปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชนสามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน


เมืองฉงชิ่ง มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีและเมืองที่แทบไม่โดนแสงแดดแผดเผา ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย แทบจะบอกว่าเป็นเมืองแห่งสาวสวยของเมืองจีนก็ว่าได้

เมืองฉงชิ่ง มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
ครั้งแรกที่มาเที่ยวเมืองฉงชิ่ง นั่นคือการก่อร่างสร้างเมืองและขยายผังเมืองอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยสภาพเมืองที่อยู่กลางหุบเขาและมีภูเขามากมายทำให้เมืองฉงชิ่งไม่มีรถจักรยานและรถจักรยายยนต์ให้เห็นเลย นั้นก็คือการที่รัฐบาลกลางสั่งห้ามเพื่อความปลอดภัยของผู้คนในเมืองนี้

 รู้จักมหานครฉงชิ่ง
ฉงชิ่ง หรือ จุงกิง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋ง ในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศให้ฉงชิ่งเป็นเขตปกครองพิเศษ แยกออกมาเป็นมหานครฉงชิ่งขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำและทางอากาศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ศูนย์กลางบริหารโครงการเขื่อนยักษ์ของโลก
หลังจากที่รัฐบาลจีนเปิดโครงการอภิมหาอมตะข้ามศตวรรษกับโครงการเขื่อนยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก (ระหว่าปี ค.ศ. 1994 - 2009) นั่นคือ เขื่อนซานเสียต้าป้า ที่สร้างกั้นกลางแม่น้ำแยงซีเกียงกับเงินลงทุนมากถึง 203,400 ล้านดอลลาร์ โครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำและโครงการป้องกันอุบัติภัยธรรมชาติ ทำให้เมืองฉงชิ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารโครงการเขื่อนซานเสียต้าป้า


source: http://www.oceansmile.com

No comments:

Post a Comment