Sunday, December 6, 2015

นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน

 นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment