Tuesday, December 15, 2015

นั่งกระเช้ากอนโดล่า

 นั่งกระเช้ากอนโดล่า  ที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นสู่จุดสูงสุด “เซี่ยจ้าน” ชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด

No comments:

Post a Comment