Sunday, December 6, 2015

อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว

อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957

No comments:

Post a Comment