Tuesday, December 15, 2015

ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์

ถ้ำเทียนเหมิน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน ประตูสวรรค์นี้นี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์

No comments:

Post a Comment