Tuesday, December 1, 2015

ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหล

ฮาลอง   ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี

No comments:

Post a Comment