Wednesday, December 2, 2015

เมืองมาตามาตา

เมืองมาตามาตา นำท่านชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET ) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กํากับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน

No comments:

Post a Comment