Wednesday, December 2, 2015

น้ำตกฮูก้า

น้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโต กระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยาม ต้องแสงแดด

No comments:

Post a Comment