Wednesday, December 2, 2015

ตลาดซาจ๊ะ

ตลาดซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้าพันคอ เสื้อยืดลายนครวัด  หิน-ไม้แกะสลัก และสินค้าพื้นเมือง  เพื่อเป็นของฝากคนทางบ้าน

No comments:

Post a Comment